Правила прийому

Правила прийому


ПОГОДЖЕНО  

Начальник  управління

 освіти і науки Житомирської  облдержадміністрації                           

                              Л.П. Шевчук                                                        

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Центру

професійно-технічної освіти  м. Житомира   

           М.М. Перелигін                      

ПРОЕКТ ПРАВИЛ

прийому на навчання в Центр професійно-технічної освіти м. Житомира

на 2020 рік

Правила розроблені на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 року „Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня2013 року  за № 823/23355, 28 квітня 2014 р. за № 454/25231,  зі змінами відповідно до наказу МОН від 09.04.2014 р. № 344

1. Загальна частина

1.1. До Центру професійно-технічної освіти м. Житомира приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник».

1.4.  Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України та місцевого бюджету, передбачених на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників з професій  загальнодержавного значення та регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.5. Прийом громадян понад державне та регіональне  замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ЦПТО м. Житомира, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира   на 2020 рік розробляються відповідно до Законодавства України, Типових правил,  затверджуються  директором Центру за погодженням з управлінням освіти і науки  Житомирської облдержадміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування після закінчення навчального закладу;

- організує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування у Центр професійно-технічної освіти м. Житомира, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

 

2.5.  Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди.

         Центр професійно-технічної освіти м. Житомира оголошує набір учнів на 2020 рік за адресами:

  • 10009,  Житомирська обл., м. Житомир, вул. Селецька,5;

№ з/п

Назва професії

Термін навчання

Ліцензійний обсяг, осіб

Плановий обсяг, осіб

Вид підготовки

10009, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Селецька,5

На базі 9 класів із наданням ПЗСО

Загальні для всіх галузей економіки

1.

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С

3 роки

60

30

Первинна професійна підготовка

Сільське господарство

2.

8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва (A1, A2, D1, G1, G2)

7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 1-2 розряду

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С1

3 роки 17 тижнів

60

30

Первинна професійна підготовка

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

3.

7423 Верстатник деревообробних верстатів 3 розряд

7124 Столяр будівельний 4 розряд

 

3 роки

 

30

Первинна професійна підготовка

4.

7129 Монтажник систем утеплення будівель 3 розряду

7133 Штукатур 3 розряду

7132 Лицювальник-плиточник 3 розряду

3 роки

 

25

Первинна професійна підготовка

5.

7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій 3 розряду

7133 Штукатур 3 розряду

7141 Маляр 3 розряду

3 роки

 

25

Первинна професійна підготовка

Автомобільний транспорт

6.

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3 розряду

7212 Електрозварник ручного зварювання 2 розряду

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С

 

3 роки

30

30

Первинна професійна підготовка

Громадське харчування

7.

5122 Кухар 4 розряду

5123 Бармен 4 розряду

3 роки 17 тижнів

30

30

Первинна професійна підготовка

На базі 11 класів

Загальні професії електротехнічного виробництва

8.

7212 Електрогазозварник 4 розряду

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С1

 

1,5 роки

30

30

Первинна професійна підготовка

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

9.

8322 Машиніст крана автомобільного 5 розряду

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3 розряду

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С

1,5 роки

30

30

Первинна професійна підготовка

10.

7136  Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування 4 розряд

1 рік

25

25

Первинна професійна підготовка

11.

7129 Монтажник систем утеплення будівель 3 розряду

7133 Штукатур 3 розряду

7132 Лицювальник-плиточник 3 розряду

1,5 роки

 

25

Первинна професійна підготовка

12.

 7129 Монтажник гіпсокартонних кнструкцій 3 розряду

7133 Штукатур 4 розряду

7141 Лицювальник-плиточник 3 розряду

1,5 роки

 

20

Первинна професійна підготовка

Автомобільний транспорт

13.

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3 розряду

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С

1 рік

30

30

Первинна професійна підготовка

Сільське господарство

14.

8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва (A1, A2, D1, G1, G2)

7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів 2 розряду

1,5 роки

30

30

Первинна професійна підготовка

На базі БЗСО (НБЗСО) без одержання ПЗСО термін навчання 2 роки

15.

7133 Штукатур 3 розряду

1 рік

12

12

Первинна професійна підготовка

 

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовка

за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб

№ з/п

Назва професії

Термін навчання

Ліцензійний обсяг, осіб

Плановий обсяг, осіб

Вид підготовки

 

10009, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Селецька,5

1.

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

 

30

 

Професійно-технічне навчання

2.

8332 Машиніст крана автомобільного

 

 

30

 

Професійно-технічне навчання

3.

7136 Монтажник санітарно-технічних систем устаткування

 

10

 

Професійно-технічне навчання

 

10

 

Перепідготовка

4.

7129 Монтажник систем утеплення будівель

 

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

 

5.

7132 Лицювальник-плиточник

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

6.

7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

7.

7141 Маляр

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

8.

7133 Штукатур

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

9.

7122 Муляр

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

10.

7122 Пічник

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

11.

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія A1)

 

10

 

Професійно-технічне навчання

12.

8331 Тракторист-машиніст сільськогосопдарського виробництва (категорія A2)

 

 

10

 

Підвищення кваліфікації

13.

8331 Тракторист-машиніст сільськогосопдарського виробництва (категорія D2)

 

 

10

 

Підвищення кваліфікації

14.

8331 Тракторист-машиніст сільськогосопдарського виробництва (категорія G1, G2)

 

 

10

 

Підвищення кваліфікації

15.

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія В)

 

 

30

 

Професійно-технічне навчання

16.

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія С)

 

 

30

 

Професійно-технічне навчання

17.

7124 Столяр будівельний

 

 

15

 

Професійно-технічне навчання

18.

7423 Верстатник деревообробних верстатів

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Підвищення кваліфікації

19.

5122 Кухар

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

20.

7222 Слюсар-інструментальник

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

21.

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

22.

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

23.

7233 Слюсар-ремонтник

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

24.

7233 Слюсар з механоскладальних робіт

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

25.

7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

 

15

 

Професійно-технічне навчання

 

15

 

Перепідготовка

 

15

 

Підвищення кваліфікації

         При зарахуванні вступників на відповідну форму навчання на одну і ту ж професію, які мають однаковий конкурсний бал, приймальною комісією враховуються бали атестатів або свідоцтв про освіту з профільних предметів (предмети визначаються приймальною комісією відповідно до професії).

Розгляд оскаржень результатів вступних випробувань проводиться в разі надходження до приймальної комісії заяви, яка розглядається в одноденний термін після її отримання, що фіксується у протоколі засідання приймальної комісії.

Приймальна комісія працює  з 01 червня, щоденно з 9.00 години до 17.00 години, субота з 9.00 до 13.00, вихідний -  неділя. 

Центр професійно-технічної освіти  м. Житомира має гуртожитки на 440 місць. Іногороднім учням надаються місця в гуртожитку безкоштовно відповідно до заяв учнів та наказу Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира.

2.6. Прийом документів проводиться з 01 червня до 15 серпня 2020 року.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира із зазначенням обраної професії, форми навчання,

місця проживання,  до якої додають:

-   документ про освіту (оригінал);

-   медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

-    6 фотокарток розміром 3x4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира проводиться шляхом конкурсного відбору (середній бал документа про освіту, співбесіда).

4.2. Конкурсний відбір  проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (професією), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу загальної середньої освіти  III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладу загальної середньої освіти  II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира  за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Центру професійно-технічної  м. Житомира здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира  може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира  на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України та місцевого бюджету передбачених на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах загальнодержавного та регіонального замовлення.                                     

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з  Центру  професійно-технічної освіти    м. Житомира. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального  замовлення на прийом з окремих професій Центр професійно-технічної освіти  м. Житомира може проводити додатковий прийом, у терміни та у межах визначених Міністерством освіти і науки України.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 6.4. Контроль за дотриманням  правил прийому  до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

 

                                                                 Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти   м. Житомира,  затверджені наказом по Центру від 27.11.2019  року  № 156/1-д

 

                                                                Обговорено та прийнято педагогічною радою Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира

                                                                  Протокол №3   від 21.11.2019 року.