Правила прийому

Правила прийому


ПОГОДЖЕНО

Начальник управління  освіти і науки  

Житомирської  облдержадміністрації  

Людмила КОЛЕСНИК                                                                    

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Центру професійно-технічної освіти м. Житомира                           

Микола ПЕРЕЛИГІН

 

ПРОЭКТ ПРАВИЛ

прийому на навчання в Центр професійно-технічної освіти м. Житомира

на 2021 рік

Правила розроблені на підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 року „Про затвердження Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної освіти) України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року  за № 823/23355, 28 квітня 2014 р. за № 454/25231,  зі змінами відповідно до наказу МОН від 09.04.2014 р. № 344, Наказу Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року № 1550

1. Загальна частина

1.1. До Центру професійно-технічної освіти м. Житомира приймаються громадяни України та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної освіти) відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси,  кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особа, яка потребує додаткового захисту,  має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник».

1.4.  Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок Державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

1.5. Прийом громадян понад державне/регіональне  замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ЦПТО м. Житомира, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира   на 2021 рік розробляються відповідно до Законодавства України, Типових правил,  затверджуються  директором Центру за погодженням з управлінням освіти і науки  Житомирської облдержадміністрації.

2.4. Приймальна комісія:

-  організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами,  працевлаштування після закінчення закладу освіти;

- організує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування у Центр професійно-технічної освіти м. Житомира, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5.  Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди.

         Центр професійно-технічної освіти м. Житомира оголошує набір здобувачів освіти на 2021 рік за адресою:

  • 10009,  Житомирська обл., м. Житомир, вул. Селецька,5;

№ з/п

Назва професії

Термін навчання

Ліцензійний обсяг, осіб

Плановий обсяг, осіб

Вид підготовки

10009, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Селецька,5

На базі 9 класів із наданням ПЗСО

Загальні для всіх галузей економіки

1.

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7133 Штукатур

3 роки

30

 

100

30

Первинна професійна підготовка

Сільське господарство

2.

8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва (A1, A2, D1, G1, G2)

7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С1

3 роки 17 тижнів

60

30

Первинна професійна підготовка

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

3.

8322 Машиніст крана автомобільного

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С

3 роки

30

30

Первинна професійна підготовка

4.

7423 Верстатник деревообробних верстатів

7124 Столяр будівельний

3 роки

30

 

60

30

Первинна професійна підготовка

5.

7129 Монтажник систем утеплення будівель

7133 Штукатур

7132 Лицювальник-плиточник

3 роки

60

 

100

75

30

Первинна професійна підготовка

6.

7136  Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування

3  роки

25

25

Первинна професійна підготовка

Автомобільний транспорт

7.

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів  

7212 Електрозварник ручного зварювання

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С

3 роки

30

30

Первинна професійна підготовка

Громадське харчування

8.

5122 Кухар

5123 Бармен

3 роки 17 тижнів

30

30

Первинна професійна підготовка

 

На базі 11 класів

Загальні професії електротехнічного виробництва

9.

7212 Електрогазозварник

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С1

 

1 рік

30

30

Первинна професійна підготовка

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

10.

7129 Монтажник систем утеплення будівель

7133 Штукатур

7132 Лицювальник-плиточник

1,5 роки

60

 

100

75

25

Первинна професійна підготовка

Сільське господарство

11.

8331 Тракторист-машиніст с/г виробництва (A1, A2, D1, G1, G2)

7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

1,5 роки

30

30

Первинна професійна підготовка

На базі БЗСО (НБЗСО) без одержання ПЗСО термін навчання 1 рік

12.

7133 Штукатур 3 розряду

1 рік

100

12

Первинна професійна підготовка

 

Професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовка

за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб

№ з/п

Назва професії

Термін навчання (тижні)

Ліцензійний обсяг, осіб

Плановий обсяг, осіб

Вид підготовки

 

10009, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Селецька,5

1.

7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

23

30

30

Професійно-технічне навчання

2.

8332 Машиніст крана автомобільного

14

30

30

Професійно-технічне навчання

3.

7136 Монтажник санітарно-технічних систем устаткування

23

10

10

Професійно-технічне навчання

23

10

10

Перепідготовка

4.

7129 Монтажник систем утеплення будівель

 

17

15

15

Професійно-технічне навчання

11

15

15

Перепідготовка

9

15

15

Підвищення кваліфікації

 

5.

7132 Лицювальник-плиточник

19

15

15

Професійно-технічне навчання

11

15

15

Перепідготовка

7

15

15

Підвищення кваліфікації

6.

7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій

24

15

15

Професійно-технічне навчання

24

15

15

Перепідготовка

13

15

15

Підвищення кваліфікації

7.

7141 Маляр

12

15

15

Професійно-технічне навчання

12

15

15

Перепідготовка

9

15

15

Підвищення кваліфікації

8.

7133 Штукатур

14

15

15

Професійно-технічне навчання

9

15

15

Перепідготовка

6

15

15

Підвищення кваліфікації

9.

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія A1)

28

10

10

Професійно-технічне навчання

10.

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія A2)

 

5

10

10

Підвищення кваліфікації

11.

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія G1, G2)

 

5

10

10

Підвищення кваліфікації

 

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія D1)

 

5

10

10

Підвищення кваліфікації

12.

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія В)

 

10

30

30

Професійно-технічне навчання

13.

8322 Водій автотранспортних засобів (категорія С)

13

30

30

Професійно-технічне навчання

14.

7124 Столяр будівельний

 

22

15

15

Професійно-технічне навчання

15.

7423 Верстатник деревообробних верстатів

11

15

15

Професійно-технічне навчання

16

15

15

Підвищення кваліфікації

16.

5122 Кухар

23

15

15

Професійно-технічне навчання

23

15

15

Перепідготовка

28

15

15

Підвищення кваліфікації

17.

7222 Слюсар-інструментальник

23

15

15

Професійно-технічне навчання

23

15

15

Перепідготовка

14

15

15

Підвищення кваліфікації

18.

7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

20

15

15

Професійно-технічне навчання

20

15

15

Перепідготовка

9

15

15

Підвищення кваліфікації

19.

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

18

15

15

Професійно-технічне навчання

18

15

15

Перепідготовка

7

15

15

Підвищення кваліфікації

20.

7233 Слюсар-ремонтник

23

15

15

Професійно-технічне навчання

23

15

15

Перепідготовка

13

15

15

Підвищення кваліфікації

21.

7233 Слюсар з механоскладальних робіт

20

15

15

Професійно-технічне навчання

20

15

15

Перепідготовка

13

15

15

Підвищення кваліфікації

22.

7233 Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів

21

15

15

Професійно-технічне навчання

21

15

15

Перепідготовка

15

15

15

Підвищення кваліфікації

      Форма здобуття освіти – денна.

            Обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками допускається відповідно до законодавства.

При зарахуванні вступників на відповідну форму здобуття освіти на одну і ту ж професію, які мають однаковий конкурсний бал, приймальною комісією враховуються бали атестатів або свідоцтв про освіту з профільних предметів (предмети визначаються приймальною комісією відповідно до професії).

Розгляд оскаржень результатів вступних випробувань проводиться в разі надходження до приймальної комісії заяви, яка розглядається в одноденний термін після її отримання, що фіксується у протоколі засідання приймальної комісії.

Приймальна комісія працює  з 01 червня, щоденно з 9.00 години до 17.00 години, субота з 9.00 до 13.00, вихідний -  неділя. 

Центр професійно-технічної освіти  м. Житомира має гуртожитки на 440 місць. Іногороднім здобувачам освіти надаються місця в гуртожитку безкоштовно відповідно до заяв здобувачів освіти та наказу Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира.

2.6. Прийом документів проводиться з 01 червня до 15 серпня 2021 року.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира із зазначенням обраної професії, форми здобуття освіти, місця проживання,  до якої додають:

-   документ про освіту;

-   медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

-    6 фотокарток розміром 3x4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.  

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира проводиться шляхом конкурсного відбору (середній бал документа про освіту, співбесіда).

4.2. Конкурсний відбір  проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

5. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією відповідно до статті 22  Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю  в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники закладу загальної середньої освіти  III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники закладу загальної середньої освіти  II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання;

- призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в рік вступу;

- особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира  за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Центру професійно-технічної  м. Житомира здійснюється наказом директора.

5.6. Зарахування до закладу професійної (професійно-технічної) освіти на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

6. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з  Центру  професійно-технічної освіти    м. Житомира. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального  замовлення на прийом з окремих професій Центр професійно-технічної освіти  м. Житомира може проводити додатковий прийом, у терміни та у межах визначених Міністерством освіти і науки України.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру професійно-технічної освіти м. Житомира, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 6.4. Контроль за дотриманням  правил прийому  до Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира здійснюється Міністерством освіти і науки України, Житомирською обласною державною адміністрацією та управлінням освіти і науки облдержадміністрації.

                                                                 Правила прийому до Центру професійно-технічної освіти   м. Житомира,  затверджені наказом по Центру від 01.12.2020  року  № 111/1

                                                                Обговорено та прийнято педагогічною радою Центру професійно-технічної освіти  м. Житомира

                                          Протокол № 4 від 19.11.2020 року.