Перспективний педагогічний досвід

Перспективний педагогічний досвід


2018-2019 н.р.

№з/п

П.І.Б педагогічного працівника

Посада

Тема досвіду

1

Шелест Сергій Васильович

Викладач загальноосвітньої підготовки

Тема досвіду:

«Методика викладання стройової підготовки на уроках предмета “Захист Вітчизни”»

2

Завадська Надія Василівна

 

Практичний психолог

Тема досвіду:

«Підвищення психологічної культури учасників освітнього процесу»

3

Водоп’янчук Ірина Вікторівна

 

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:

«Впровадження сучасних виробничих технологій для формування практичних компетенцій на уроках виробничого навчання»

4

Грозовська Тетяна Сергіївна

 

Викладач загальноосвітньої підготовки

Тема досвіду:

«Множинний інтелект, як засіб активізації  пізнавальної діяльності на уроках фізики, математики та астрономії.»

5

Дерипаско Валентина Василівна

 

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:

«Впровадження сучасних виробничих технологій при оволодінні професій: Монтажник систем утеплення будівель, штукатур, лицювальник – плиточник»

6

Зубрицька Ліля Олексіївна

 

Викладач загальноосвітньої підготовки

Тема досвіду:

« Організація оздоровчо-фізкультуртної діяльності здобувачів освіти через інтеграцію освітніх технологій «

7

Красуцький Володимир Вікторович

 

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:

« Впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних будівельних технологій»

8

Лапко Людмила Володимирівна

 

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:

« Впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних будівельних технологій»

9

Макаренко Інна Юріївна

 

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:

«Впровадження сучасних виробничих технологій при оволодінні професій: Монтажник систем утеплення будівель, штукатур, лицювальник – плиточник»

10

Мельниченко Сергій Степанович

 

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:

«Впровадження інноваційних виробничих технологій в навчально-виробничий процес»

11

Перелигін Микола Миколайович

 

Викладач професійно-теоретичного навчання

Тема досвіду:

«Впровадження

інформаційно – комунікаційних технологій

як засіб формування інформаційних компетентностей»

12

Сергійчук Петро Євгенович

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:

«Удосконалення техніки керування автомобілем»

13

Харковський Микола Григорович

 

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:

«Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках виробничого навчання»

14

Чайкіна Наталія Ростиславівна

 

Викладач загальноосвітньої підготовки

Тема досвіду:

«Формування критичного мислення на уроках зарубіжної літератури»

15

Юшкова Тетяна Іванівна

 

Викладач загальноосвітньої підготовки

Тема досвіду:

«Формування міжпредметних компетентностей (з використанням електронних засобів навчання)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 н.р.

№з/п

П.І педагогічного працівника

Посада

Тема досвіду

1.

Цьомик Петро Васильович

Викладач професійно-теоретичної підготовки

Тема досвіду:

Удосконалення майстерності водіння автомобіля

2.

Федорко Наталія Миколаївна

Викладач професійно-теоретичної підготовки

 

Тема досвіду:«Формування інформаційної компетентності
використанням інформаційно-комунікаційних
технологій на уроках інформаційних технологій»

3.

Ковальчук Євген Іполітович

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:Формування професійних компетентностей у кваліфікованих робітників з професії “Електрогазозварник”

4.

Скоростецький Сергій Олексійович

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду: Удосконалення техніки керування автомобілем

 

5. Чернюк Петро Миколайович Викладач професійно-теоретичної підготовки Тема досвіду:

Компетентісно-орієнтований підхід при викладанні предметів професійно-теоретичної підготовки з професії            “ Машиніст крану автомобільного ”

6. Водотиєць Віталій Анатолійович Майстер виробничого навчання Тема досвіду:

Компетентнісний підхід до формування

прийомів керування  автомобілем
7. Круковська Галина Леонідівна Майстер виробничого навчання Тема досвіду: Інноваційні технології навчання професії «Секретар керівника (організації, підприємства, установи). Оператор комп’ютерного набору»"
8. Юркова Ліна Вікторівна Викладач загальноосвітньої підготовки Тема досвіду:Формування творчої особистості на уроках та в позаурочній діяльності шляхом використання сучасних освітніх технологій та інтегрованих уроків
 
9. Лозовик Оксана Михайлівна Викладач професійно-теоретичної підготовки Тема досвіду: Впровадження інноваційних технологій на уроках теоретичного навчання
10. Скурковська Ірина Володимирівна Викладач професійно-теоретичної підготовки Тема досвіду:  Активізація розумової діяльності учнів шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання при вивченні спецпредметів
11. Маслова Лариса Леонідівна  Вихователь гуртожитку Тема досвіду: Формування національно - патріотичної свідомості в учнів
12. Присяжнюк Валентина Юріївна Соціальний педагог Тема досвіду:

«Формування соціальної компетентності учасників освітнього процесу»

2016-2017н.р.

№з/п

П.І педагогічного працівника

Посада

Тема досвіду

1.

Пугаков Петро Калинович

Викладач професійно-теоретичної підготовки

Тема досвіду:

Удосконалення форм і методів проведення уроків та створення середовища для самореалізації та розвитку предметних компетентностей в учнів.

2.

Гриша Людмила Анатоліївна

Викладач професійно-теоретичної підготовки

 

Тема досвіду:

Використання нетрадиційних форм проведення уроків професійно-теоретичної підготовки при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Оператор комп'ютерного набору»

3.

Можарівський Віталій Миколайович

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:Формування професійних компетентностей у кваліфікованих робітників з професії “Електрогазозварник”

4.

Столяр Андрій Олександрович

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:

Впровадження новітніх виробничих технологій при підготовці кваліфікованих робітників з професії “Слюсар з ремонту автомобілів”

2015-2016 н.р.

№з/п

П.І педагогічного працівника

Посада

Тема досвіду

1.

Окомельчук Андрій Олександрович

Педагог професійного навчання

Тема досвіду:

Практичне використання ІКТ в процесі підготовки кваліфікованих робітників з професії «Тракторист-машиніст с/г виробництва».

2.

Круковська Галина Леонідівна

Викладач професійно-теоретичної підготовки

 

Тема досвіду:

Застосування компетентністно-орієнтованого підходу на уроках професійно-теоретичної підготовки.

 

3.

Борисова Людмила Дмитрівна

Вихователь гуртожитку

Тема досвіду:

Моральне виховання особистості.

 

4.

Березовський Юрій Миколайович

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:

Інноваційні методи та форми організації навчальної діяльності учнів в процесі професійно-практичної підготовки.

 

5.

Пасічник Ольга Ростиславівна

Вчитель англійської мови

Тема досвіду:

Розвиток творчої компетенції учнів на уроках іноземної мови

 

 

6.

Білоус Надія Василівна

Викладач професійно-теоретичної підготовки

 

Тема досвіду:

«Стимулювання розвитку професійних

компетентностей учнів на уроках «Технології

приготування їжі» шляхом широкого

впровадження інноваційних технологій.»

7.

Крілас Вячеслав Володимирович

Майстер виробничого навчання

Тема досвіду:

Формування професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників з професії “Слюсар зремонту автомобілів”

 

8.

Балан Олена Миколаївна

Викладач професійно-теоретичної підготовки

 

Тема досвіду:

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках основи галузевої економіки і підприємництва, як засіб формування професійних компетентностей учнів.

9.

Климчук Алла Володимирівна

Вчитель української мови та літератури

Тема досвіду:

Використання інформаційних тенологій навчання на української мови та літератури

10.

Шахназарян Размік Григорович

Вчитель фізичного виховання та культури

Тема досвіду:

 Компетентнісний підхід  на уроках фізичної культури.

11.

Ревут Валентина Василівна

Вчитель хімії

Тема досвіду:

Формування ключових компетентностей на уроках хімії формами, методами, засобами особистісно зорієнтованих технологій навчання