НПБЦ

НПБЦ


Навчально-практичний будівельний центр

"Створений навчально-практичний будівельний центр є навчальним закладом нового типу, закладом сьогодення, закладом, в якому сама атмосфера в поєднанні з досвідченими педагогами мобілізує учнів на творче навчання, результати якого зростають з кожним роком!"

 

 

Економічні реформи, що нині відбуваються в нашій державі, зумовили значні зміни і в професійно – технічній системі підготовки висококваліфікованих робітників для різних галузей народного господарства. ПТО змушена трансформуватися в бік адаптації до нових соціально – економічних умов і враховувати потреби ринку праці.
Величезний асортимент будівельних матеріалів, що прийшов на зміну традиційним, потребує від фахівців зовсім іншого рівня знань, професійних навичок, обґрунтованого підходу до реалізації того чи іншого конструктивного рішення.

 

Характерною особливістю ринку праці України є потреба в конкурентноспроможній робочій силі, яка володіє сучасними знаннями і технологіями. Нині великі будівельні корпорації залучають іноземних робітників будівельного профілю. Проблема полягає в тому, що українські будівельники не володіють сучасними технологіями будівництва, оздоблення, навичками роботи з сучасними матеріалами та сировиною. Саме цю проблему повинна вирішити система профтехосвіти, яка залишається основним джерелом поповнення будівельних підприємств та організацій кваліфікованими робітниками.


На теперішньому етапі розвитку будівельного виробництва, коли старі технології змінюються на нові, важливо не допустити їх дискредитації через непрофесійне застосування. Діяльність сучасного професійно – технічного навчального закладу освіти спрямована на підготовку робітників – будівельників з використанням як новітніх технологій навчання, так і інновацій будівельної галузі в умовах постійного розвитку ринку праці.


Виходячи з пріоритетних напрямків розвитку професійної освіти, зазначених у «Концепції розвитку професійно – технічної (професійної) освіти в Україні», одним з шляхів змін в організації професійно-технічної освіти є оновлення та модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів шляхом створення навчально-практичних центрів за галузевим принципом.


З метою налагодження партнерських зв’язків між підприємством-виробником сучасної будівельної продукції та будівельними організаціями Житомирщини, прискорення передачі інформації з новітніх прогресивних технологій і впровадження їх у навчальний процес та виробництво на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 27.04.04 № 340 «Про затвердження примірного положення про регіональний навчально-практичний будівельний центр» в грудні 2005 року на базі Житомирського ВПУБД відкрито регіональний навчально-практичний будівельний центр за сприянням компанії Хенкель Баутехнік (Україна) по підготовці спеціалістів будівельних професій за інноваційними технологіями. Так відбулося оновлення змісту освіти в Житомирському вищому професійному училищі будівництва і дизайну відбулося за рахунок модернізації матеріально – технічної бази шляхом створення на базі училища у 2005 році регіонального навчально – практичного будівельного центру за підтримки німецької компанії Хенкель Баутехнік (Україна).

 

Із 2005 року починається співпраця німецької компанії Хенкель Баутехнік (Україна) і Житомирського вищого училища будівництва і дизайну (яке тоді ще носило назву Професійно-технічного училища №1 м. Житомира). Складається договір про співпрацю, видаються відповідні накази. За ініціативи та проекту директора Анатолія Олександровича Муравицького розпочинається реконструкція навчального корпусу №2, де створюється навчально-практичний будівельний центр (НПБЦ) - підрозділ училища. Загальна вартість робіт складає 120,5 тис.гр. Проект створення НПБЦ частково фінансує компанія Хенкель Баутехнік (Україна).

 

На відкритті центру заступник генерального директора компанії Хенкель Баутехнік Є.К. Карапузов зауважив, що такі центри тепер виникають і в інших містах України, хоча такого чудового, як у Житомирі, поки ніде немає. Педагогічний колектив вирішив, що на цьому не можна зупинятися, тепер все училище повинно стати таким, як НПБЦ, а для цього потрібно навчатись. Всі майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки пройшли стажування в центрі, що значно підвищило їх фаховий рівень та самооцінку. Протягом двох років значно змінився якісний склад майстрів виробничого навчання та викладачів.

У 2005 році до відкриття НПБЦ компанія Хенкель Баутехнік (Україна) надала безкоштовно:
• Каталоги технічних описів продукції - 40 шт.; 
• Технологічні карти видів робіт - 40 шт.; 
• Відеокасети з технологією виконання робіт - 5 шт.; 
• Педагогічні програмні засоби навчання - 4 шт.; 
• Каталоги по утеплення фасадів - 50 шт.; 
• Системні рішення влаштування облицювання - 50 шт.; 
• Системи влаштування покриттів підлоги - 50 шт.; 
• Зразки видів робіт (стенди) - 6 шт.; 
• Матеріали CERESIT на оздоблення НПБЦ на суму 6710гр.

У 2006 році компанія надала безкоштовно :
• Оргтехніку на суму 6494 гр.
• Матеріали CERESIT на оздоблення училища на суму 8581 гр.

У 2007 році - матеріали  на суму 24226 гр.

У 2008 році - матеріали  на суму 24000 гр.

У 2009 році - матеріали на суму 16111 гр.

У 2010 році - матеріали на суму 8029 гр.

У 2011 році - матеріали на суму 15335 гр.

 

У НПБЦ є класи теоретичного та практичного навчання, адміністративний кабінет, роздягальня, санітарно- гігієнічні приміщення

Клас теоретичного навчання забезпечений повним переліком інструкційних технологічних карт, технічною документацією, фрагментами конструктивних рішень із застосуванням сучасних будівельних матеріалів сучасними засобами навчання та комп'ютерною технікою, телевізором, відеомагнітофоном, відеоплеєромлокальною мережею з підключенням до Інтернету.

Компанія Хенкель Баутехнік (Україна) забезпечила НПБЦ комплексом навчально-методичних матеріалів: професіональною літературою, каталогами продукції CERESIT, технологічними картами виконання робіт, відеофільмами, сучасними підручниками.

У класі практичного навчання створені робочі місця для виконання штукатурних, лицювально-плиточних робіт та робіт по утепленню фасадів. Робочі місця оснащені сучасними матеріалами та інструментами.

На базі центру за професіями муляр, штукатур, лицювальник– плиточник здійснюється:
•  стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
•  семінари – практикуми для учнів;
•  перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників будівельних організацій;
•  професійна підготовка фізичних осіб та незайнятого населення;
•  надання консультативних послуг;
А також проводяться :
•  тренінги, майстер – класи, семінари – практикуми, консультації за участю спеціалістів Хенкель Баутехнік (Україна);
•  заходи, організовані між спеціалістами Хенкель Баутехнік (Україна), виробниками, будівельниками, педагогічними працівниками ПТНЗ та представниками дилерської мережі;
•  конкурси фахової майстерності.
 

Муравицьким Олександром Анатолійовичем розроблені авторські навчальні плани і програми теоретично-практичного навчання за професіями : штукатур, муляр, лицювальник - плиточник за темами :

  • Декоративне опорядження матеріалами CERESIT ";
  • Плиткове облицювання матеріалами CERESIT";
  • Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції матеріалами CERESIT".

За короткий термін співпраці навчального закладу з компанією Хенкель Баутехнік (Україна) по впровадженню в навчальний процес новітніх будівельних технологій і матеріалів Ceresit змінився зовнішній вигляд училища. 
За власні кошти докорінно реорганізовано та оздоблено: методичний центр училища, фойє навчального корпусу №1, шість адміністративних кабінети, їдальню училища, п’ять навчальних кабінетів. Протягом 2009-2010 р. проводиться реконструкція корпусу №3.

Протягом 2006-2009 років у навчально-практичному будівельному центрі за технологіями компанії Хенкель Баутехнік (Україна) при Житомирському ВПУБД пройшли підготовку:
• учні ПТНЗ - 883 чол.
• Педагогічні працівники - 407 чол.
• Робітники будівельних організацій - 70 чол.
• Особи з числа незайнятого населення - 29 чол.
• Особи за індивідуальними замовленнями - 5 чол.

Загалом, в регіональному НПБЦ при Житомирському ВПУБД за чотири року пройшли підготовку 1394 чоловіки.
Співпраця Житомирського ВПУБД та компанії Хенкель Баутехнік (Україна) сприяє перетворенню навчального закладу у справжню творчу лабораторію, де навчаються не тільки учні та педагоги, а й робітники будівельних підприємств, фізичні особи та незайняте населення.

Нам особливо приємний той факт, що в нашій області за останні роки значно зріс попит на випускників нашого навчального закладу.

Моніторинг навчальних досягнень учнів показує, що за останні три роки кількість учнів, які отримали дипломи з відзнакою, виріс на 21%, а кількість учнів, які отримали підвищений розряд, виріс на 15%.

Протягом останніх чотирьох років набір учнів на професію маляр, штукатур, лицювальник-плиточник виріс у 2,5 раза

В учнів, які пройшли навчання в центрі, значно підвищується інтерес до професії та навчання . Протягом останніх років на 24% виросла кількість учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень .

17 лютого 2020 року відбувся майстер-клас для здобувачів освіти групи 7ф та 8ф на тему "Декоративні штукатурки ТМ "ANSERGLOB".
Майстер клас проводив Олександр Ільченко, спеціаліст технічного відділу ТМ "ANSERGLOB". 
Здобувачі освіти мали змогу власноруч попрацювати з матеріалами компанії.

 

 

 
27 лютого 2020 року відбувся училищний етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Штукатур» 
серед здобувачів освіти випускних груп №7Ф та №8Ф.
Програма конкурсу передбачала два тури: 
- виконання тестових завдань з професійно-теоретичної підготовки з професії «Штукатур», рівень кваліфікації 3 розряду;
- виконання практичного завдання щодо нанесення на поґрунтовану поверхню декоративної суміші ТМБ 120 ТМ «ANSERGLOB» з подальшим формуванням фактури площею 2 м2.
Головою журі училищного етапу Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Штукатур» представляв спеціаліст технічного відділу ТМ "ANSERGLOB" Олександр Ільченко.
 Переможців конкурсу відзначено дипломами та подарунками від офіційного представника ТМ "ANSERGLOB".