Участь у Міжнародній науково-практичній конференції

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції

29 січня, 2020р. 0 повiдомлень 80

Викладач ЦПТО м. Житомира взяв участь у Міжнародній конференції

Нещодавно в місті Львові проходила Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток». На конференції, в секції «Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища», була представлена стендова доповідь викладача Центру ПТО та ЖНАЕУ кандидата технічних наук Ємця Богдана Володимировича на тему «Техніко-економічне та екологічне обґрунтування роботи транспортних засобів на місцевому біодизелі»

Мета даної роботи – обґрунтувати основні техніко-економічні та екологічні показники роботи транспортного засобу на альтернативному місцевому біопаливі (ріпаковій оливі).

На рис. 1 показано схему конструкції (представлену в доповіді) системи паливоподачі двигуна транспортного засобу, який працює на ріпаковій оливі.

Рис. 1.  Конструкція системи паливоподачі двигуна, який працює на біопаливі (ріпаковій оливі):  1 – бак; 2 – нагрівач оливи; 3 – камера нагріван-ня; 4 – паливний насос високого тиску;  5 – фільтр паливний тонкої очистки;       6 – фільтр паливний грубої очистки; 7 – форсунки; 8 – нагрівальний елемент. Біодизельне  паливо (біодизель, МЕРО, РМЕ, RME, FAME, EMAG, біо-нафта та ін.) — це екологічно чистий вид палива, який одержують із жирів рослинного і тваринного походження та використовують для заміни нафтового дизельного палива. Застосування біодизельного палива знижує викиди шкідли-вих речовин із відпрацьованими газами. Для дизельних двигунів із вихровою камерою (передкамерою) і безпосереднім упорскуванням таке зниження становить: СО — 12 (10)%, СnНm — 35 (10)%, РМ (тверді частинки) — 36 (24)%, сажа — 50 (52)%. Певне збільшення викидів NOX можна компенсувати низкою заходів: зменшенням справжнього кута випередження впорскування палива, рециркуляцією відпрацьованих газів, подачею води на впуску.

Розраховано ефективні техніко-економічні показники роботи дизеля Д-120 на дизельному пальному та ріпаковій оливі (табл. 1).

Аналіз табл. 1 доводить те, що впровадження ріпакової оливи в якості палива для двигунів не приведе до підвищення техніко-економічних показників у порівнянні з дизельним пальним.

Таблиця 1.  Основні техніко-економічні показники роботи двигуна на дизельному пальному та ріпаковій оливі

Показник

Тип палива

дизельне паливо

ріпакова олива

Середній ефективний тиск,  кПа

663,2

625,2

Ефективний коефіцієнт корисної дії

0,79

0,78

Ефективна потужність, кВт

22,1

20,7

Ефективна питома витрата палива, кг/кВт×ч

0,222

0,293

Але обсяги виробництва біодизелю, як місцевого палива, у світі стрімко зростають. Загалом дизельне пальне, виготовлене з нафти, дешевше ніж біодизель, проте різниця в ціні змінюється на користь останнього відповідно до «ефекту масштабу» (врожайності ріпаку , ефективності використання соломи  і шроту, вартості хімічних інгредієнтів (метанолу і лугу), глибини переробки гліцеринової води, тощо), а також внаслідок постійного зростання цін на нафту та завдяки урядовим субсидіям для виробників біодизелю. Зазвичай, ціна на біодизель нижча, ніж на нафтове дизельне паливо, але через заборону створення демпінгових  умов, ціна буде незначно нижча від ціни на звичайний дизель. 

Рис. 2.  Титульна сторінка збірника матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 

МультиВход