Міжнародне наукове співробітництво

Міжнародне наукове співробітництво

30 серпня, 2019р. 0 повiдомлень 850

Продовжується міжнародне наукове співробітництво

І в літню спеку продовжується міжнародне наукове співробітництво. Так, нещодавно завершилась ІІІ Міжнародна наукова конференція у місті Рига (Латвія) під загальною тематикою: «Від Балтики до Причорномор’я: формування сучасного економічного простору».

На цій конференції, в секції «Економіка природокористування та сучасні проблеми охорони навколишнього середовища», було представлено викладачем ЦПТО м.Житомира та ЖНАЕУ, кандидатом технічних наук  (доктором філософії в галузі технічних наук) Ємцем Богданом Володимировичем, у співавторстві, стендова доповідь на тему «Еколого-економічне та технічне обґрунтування роботи транспортних засобів на місцевих альтернативних видах палива». В заявці на участь в конференції та в анотації тез доповіді Ємець Б.В. вказував, поряд з даними ЖНАЕУ, інформацію про ЦПТО м. Житомира, який теж був представлений своїми науковими кадрами. Основу доповіді складають наукові дані про дослідні зразки транспортних засобів, що працюють на місцевих альтернативних видах палива та розроблялись в конструкторських бюро та лабораторіях ЖНАЕУ та ЖАТК більше п’ятнадцяти років (на фото).

Автомобіль, що працює на місцевих альтернативних видах палива

(розробка науковців ЖНАЕУ)

Крім того, вже в цьому календарному 2019 році, Ємець Б.В. взяв участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях в Тбілісі, Києві, Одесі, Житоми-рі та Ужгороді, опублікував фахові науково-практичні статті в журналах «Наукові горизонти»  та «Екологічні науки» (м. Київ).

Анотація доповіді Ємця Б.В. на ІІІ Міжнародній науковій конференції у місті Рига (Латвія)

МультиВход