Методична рада

Методична рада


НАКАЗ Про створення методичної ради Центру професійно - технічної освіти м. Житомира у 2018-2019 навчальному році

З метою координації методичної роботи методичних комісій, творчих груп, створення єдиного загальноучилищного плану методичної роботи Центру професійно-технічної освіти м. Житомира,

НАКАЗУЮ:

  1. Організувати методичну раду Центру.
  2. Призначити методичну раду в наступному складі:
  • голова методичної ради Центру – Любченко Л. В.,заступник директора з навчально - виробничої роботи;
  • заступник голови методичної ради – Чайкіна Н. Р. заступник директора з виховної роботи;
  • члени методичної ради Центру:

Костюченко Т.К. – методист;

Кокуца В.В. – методист;

Юркова Л.В. – голова методичної комісії природничо-математичного циклу, секретар ради;

Гавриченко Л. М. – старший майстер ЦПТО м. Житомира;

Давидюк О. І. – старший майстер філії ЦПТО м. Житомира;

Пасічник О.Р. – голова методичної комісії суспільно-гуманітарного циклу;

Зубрицька Л.О. – голова методичної комісії військово-спортивної підготовки;

Завадська Н. В.– голова методичної комісії класних керівників та вихователів гуртожитку;

Пугаков П.К. – голова методичної комісії педпрацівників з професій енергетичного напряму;

Кокуца І. Д. – голова методичної комісії педпрацівників з професій сільськогосподарського напряму та охорони праці. 

Костриця Ю.А. – голова методичної комісії педпрацівників з професій автотранспорту;

Федорко Н.М. – голова методичної комісії педпрацівників з професій економічного напряму, операторів комп’ютерного набору та громадського харчування та торгівлі;

Присяжнюк В.Ю. – соціальний педагог;

Редько П. М. – майстер виробничого навчання;

Цьомик П. В. – викладач.

  1. Методичній раді до 10.09.2018р. розробити план методичної роботи Центру і подати на затвердження голові методичної ради Центру професійно-технічної освіти   м. Житомира.
  2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виробничої роботи Любченко Л.В.

Директор ЦПТО м. Житомира                                                                       М.М.Перелигін

 

 

План роботи методичної ради Центру професійно-технічної освіти м. Житомира на 2018-2019 н.р.

        Методична тема: «Удосконалення майстерності як засіб творчого розвитку особистості педагогів і учнів»

         Напрямки діяльності:

- створення електронної бази даних методичної та нормативно-правової документації;

- підвищення рівня професійної компетентності викладачів та організація їх діяльності з включенням в освітній процес новітніх педагогічних та виробничих технологій;

- застосування дослідницького моніторингу та діагностика у використанні прогресивних методів організації навчально-виховного процесу на основі інформаційних технологій.

Інформаційно-методичне забезпечення

№ з/п

Зміст

Термін

Відповідальний

1.

 

 

 

 

 

1.2.

Обговорення і затвердження:

- планів роботи методичної ради, методичного кабінету, школи психолого педагогічних знань, школи молодого майстра;

- графіків проведення тижнів методичних комісій;

- графіків відвідування занять викладачів;

- графіків проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Закріплення викладачів – наставників за викладачами – початківцями (затвердження планів наставницької роботи)

Серпень

Методична служба

2.

Засідання круглого столу. Обговорення плану роботи методичної  ради Центру на 2018-2019 н. р.

Серпень

Методична служба

3.

Підготовка авторських матеріалів до друку в фахових виданнях.

Протягом року

Методична служба

4.

Узагальнення матеріалів з досвіду роботи педпрацівників що атестуються.

Січень

Заступники директора, методична служба

голови МК

5.

Підготовка й оформлення атестаційних матеріалів.

Вересень-лютий

Педпрацівники, які атестуються

6.

Підготовка пам’ятки для педагогів, які працюють над реалізацією дослідно-експериментальної теми

 

Грудень

Творча група

7.

Випуск методичних бюлетенів, вісників, збірників тощо.

Періодично, протягом року

Голова МР

8.

Підбірка (доповнення) матеріалів для роботи над єдиною методичною проблемою.

 

І семестр

Члени МР

9.

Поповнення папок з нормативними документами та діагностичними матеріалами.

 

Протягом року

Голова МР

 Робота з педагогічними кадрами

№ з/п

Зміст

Термін

Відповіальний

1.

Індивідуальні співбесіди з педагогами: вибір методичних тем.

 

Червень

Голови МК, члени МР

2.

Сприяння участі у курсовій перепідготовці педпрацівників.

 

Протягом року

Голова МР

3.

Надання допомоги педагогічним працівникам у підготовці матеріалів за планом роботи обласних методичних секцій.

 

Протягом року

Члени МР

4.

Координація роботи з підготовки педпрацівників до участі у обласних конкурсах.

За планом роботи НМЦ ПТО

Члени МР

5.

Оцінювання матеріалів виставки напрацювань членів педколективу.

Згідно з річним планом

Члени МР

6.

Визначення тем семінарів, тренінгів, практикумів з педагогічними кадрами на навчальний рік.

 

Вересень

Члени МР

7.

Організація роботи з впровадження інноваційних форм і методів у діяльність педколективу.

 

Протягом року

Голова

Вивчення і впровадження перспективного досвіду

№з/п

Зміст

Термін

Відповідальний

1.

Організувати вивчення досвіду педагогічних працівників що атестуються

Протягом року

Заступники директора, методична служба

2.

Підготувати методичний аукціон ідей педагогів, досвід яких вивчається (під час проведення творчих звітів педпрацівників, які атестуються).

Лютий-березень

Заступники директора, методична служба

3.

Визначити кращі матеріали для презентації творчих доробок викладачів та майстрів виробничого навчання.

 

Січень, березень

Методична служба

Голова методичної ради                                            Л. В. Любченко