Бібліотека та обеліск

Бібліотека та обеліск


   «Книги – це скарби людського розуму,

 які мають переходити у спадок від покоління

до покоління на вжиток тих, хто народиться згодом».

Д. Аддісон

       Бібліотека  є обов’язковим  підрозділом  нашого закладу і здійснює бібліотечно - інформаційне  та культурно – просвітницьке забезпечення навчально – виховного та навчально – виробничого процесів як в урочний, так і в позаурочний час.

Основне завдання бібліотеки: інформаційно – бібліотечне забезпечення навчально – виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів бібліотеки.

Бібліотека сприяє підвищенню професійної майстерності працівників, пропагує та розкриває через книгу зміст загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини.

Наша бібліотека наповнює свою роботу новим змістом, використовує нові напрями роботи, серед яких:

Національно - патріотичне виховання  здобувачів освіти – вимога часу

Формування  у здобувачів освіти уміння використання відкритого доступу до книжкових фондів, уміння користувача вільно орієнтуватися в цілому комплексі джерел

Систематична робота зі збереження, поповнення та розширення книжкового фонду.

Тому бібліотека  співпрацює з такими видавництвами, як «Кондор» м. Київ, Видавничий дім «Освіта» м. Київ, Творче об’єднання «соняшник» м. Харків, «Екотранс»  м. Львів.  

Сучасному суспільству потрібні виховані, гармонійно розвинені, толерантні особистості, які здатні до саморозвитку та самореалізації.

Бібліотека намагається розвивати такі особистості, виховувати естетичні смаки, захоплювати красою слова та збагачувати їх духовний світ.Саме для цього при бібліотеці створений літературно-музичний клуб «Ліра».

Тут поруч з старшим поколінням поетів – аматорів, творять молоді майбутні поети. Клуб став своєрідним осередком творчого спілкування всіх, кому не байдуже слово.

До 150 річчя з дня народження Лесі Українки в  бібліотеці була  оформлена книжково – ілюстрована виставка «В обіймах Лесиного слова…», а працівник нашого закладу Кучевський Михайло  з задоволенням декламував вірші поетеси.